Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut
ammattilaiskuskeille ja yrityksille.

Olemme Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymä ammattikuljettajien pätevyyskoulutuksen koulutuskeskus. Järjestämme koulutuksesi ensiapukursseista työturvallisuuskoulutuksiin ja ammattiautoilijoiden direktiivikoulutuksiin räätälöidysti tarpeidesi mukaan kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Varaa päivä, kerää porukka ja tulemme luoksesi.

Saavumme toteuttamaan kurssit paikanpäälle toivomanasi ajankohtana suoraan sinne missä yrityksesi sijaitsee, joten sinun ei tarvitse huolehtia henkilöstön kuljetuksista. Suosittelemme noin 10-15 henkilön osallistujaryhmää kerralla.

Ensiapukurssi kuorma-autonkuljettajille 7t

Kurssin suoritettuaan kuorma-auton kuljettaja tunnistaa tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa, sekä pyrkii ehkäisemään mahdollisia vaaratilanteita. Kurssilla käsitellään ensiavun antamista onnettomuus- tai sairaskohtaustilanteessa.

Ensiapukurssi linja-autonkuljettajille 7t

Kurssilla käsitellään linja-autoliikenteelle ominaisia tapaturmariskejä maantieliikenteessä. ja opetellaan ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Kurssin suorittanut kuljettaja saa valmiudet toimia ensiavun antajana onnettomuus- tai sairaskohtaustilanteessa.

Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7t

Kurssin suoritettuaan kuljettaja hallitsee työhönsä liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet, tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä sekä osaa ehkäistä niitä.

Tavoitteet:

 • Valmiudet toimia ensiavunantajana eri onnettomuustilanteissa.
 • Auttamisketjun, peruselvytyksen ja tajuttoman henkilön auttamisen hallitseminen
 • Tukehtumistilanteiden, kaatumisten ja loukkaantumisten seurauksena syntyneiden vammojen ensiavun hallitseminen.

Ammattikuljettajan ensiapu syventävä osa 7t

Osio syventää jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin käyminen edellyttää ensiaputaitojen perusosaamista.

Tavoitteet:

 • Valmiudet toimia liikenneonnettomuudessa auttajana ja johtaa auttamistoimintaa.
 • Valmiudet toimia auttajana sairaskohtauksissa, sekä osaa tunnistaa kylmävammat, niihin altistavat tilanteet ja ehkäistä niitä.
 • Lämpöuupumisen riskit ja ennaltaehkäisy.
 • Verenvuodon tyrehdyttämisen ja  shokkitilan tunnistaminen.
 • Palovammojen ensiapu ja peruselvytys.

Hätäensiapu 4t

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapu 8t

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 •   Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat

Ensiapukurssi EA1 16t

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta

Ensiapukurssi EA2 16t

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa, sekä haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 • Aikuisen varhainen defibrillointi
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Verenkierron häiriötila (sokki), vierasesine hengitysteissä.
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4t

EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa

Ensiavun kertauskurssi 4-8t

Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa. Kertauskurssilla käydään läpi aikaisemmin opittuja taitoja ja syvennetään ensiapuosaamisen hallintaa ja tietotaitoa. Kurssille osallistuminen edellyttää aikaisempien ensiapukurssien suorittamista ja ensiaputaitojen perusosaamista.

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortin suorittamisen tavoitteena on parantaa henkilöstön työturvallisuusosaamista ja pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita. Työturvallisuuskortti edellyttää työturvallisuuskorttikurssiin sisältyvän kokeen hyväksyttyä suorittamista. Kortin suorittaminen on välttämätöntä työmaalla toimimisen edellyttämiseksi. Kortti on voimassa kerrallaan viisi vuotta.

Ennakoivan ajon kurssi

Kurssin tarkoituksena on antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteisiin joutumista. Ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja välttämään niitä. Kurssilla käsitellään kykyä toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla, jotta onnettomuustilanteessa henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Räätälöimme kurssit
tarpeillesi sopivaksi.

Haluaisitko yhdistellä kursseja tai muokata koulutuksen painopistettä toimialasi erityistarpeiden mukaan? Kurssimme ovat joustavasti sovitettavissa erilaisiin tarpeisiin yhdistelemällä ja muokkaamalla kokonaisuuksia.